Šajā mājas lapā pakalpojumi tiek sniegti bez maksas. Šo pakalpojumu izmantošanai reģistrācija nav nepieciešama. Tātad nav nekādu personas datu, kas varētu būt saglabāti. Dati, kas ievadīti bankas meklēšanas vai IBAN pārbaudes nolūkā, tiek dzēsti pēc tam, kad attiecīgā funkcija tos ir apstrādājusi.

Thomas Hainke, Dipl. Inform. Univ.

BIC meklēšana / Pārbaudīt IBAN